0,00 zł

BONIECKI Adam, REISKI Artur, Herbarz Polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. I-XVII [reprint]

Herbarz Polski. Część I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. I-XVII [reprint]

1 750,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.
Musisz być zalogowany, aby móc wysyłać oferty.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1899-1913

Gebethner i Wolff

ss. 385, 396, 388, 400, 400, 398, 410, 397, 402, 394, 398, 402, 400, 396, 396, 280, 320, VI, 148

pplast., grzbiet imitacja skóry, złocenia, otarcia, 30 cm.

KOMENTARZ


Jeden z najcenniejszych herbarzy polskich (dotyczący całych ziem Polski przedrozbiorowej). Swą genezę zawdzięcza, w ostatnim ćwierćwieczu XIX w., myśli Adama Bonieckiego o stworzeniu obszernego opracowania, odpowiadającego nowoczesnym wymaganiom naukowym. Początkowe, cenne materiały z sumariuszami Metryki Koronnej, trybunałów koronnych i rozmaitych grodów (przeważnie mazowieckich) na czele, pomnożone o niezliczone wyciągi ze źródeł drukowanych, dokumenty oryginalne lub uwierzytelnione kopie nadsyłane przez rodziny zaowocowały wydaniem w 1899 r. tomu pierwszego. W toku pracy, posiadany i otrzymywany materiał, powiększany przez badaczy regionalnych (np. bardzo cenne rękopisy Rulikowskiego) umożliwił redakcję i wydanie kolejnych tomów, zakrojonego na tak dużą skalę herbarza. Do śmierci Bonieckiego, w 1909 r., wydano 13 tomów (do litery K). Dalszej redakcji podjął się, nie obniżając poziomu wydawnictwa, uzupełniając materiałami czerpanymi ze wszystkich ukazujących się współcześnie publikacji źródeł, współpracownik Artur Reiski. Kresem Herbarza (doprowadzonego w 7 zeszycie XVI tomu do nazwiska Makomaski) była pierwsza wojna światowa. Tak powstał jeden z największych i najlepszych, mimo pewnych niedociągnięć (nie do uniknięcia przy tak ambitnym zadaniu), zbiór genealogii szlachty przedrozbiorowej. W tekście zamieszczono bardzo liczne wizerunki.

Reprint: Warszawa 1985-1987, Wyd. Artystyczne i Filmowe. Tom XVII zawiera uzupełnienia i sprostowania do cz. I.
Ładny stan.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk