0,00 zł

NIESIECKI Kasper S. J.

Herbarz polski powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, t. I-X, A-Ż [reprint]

399,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Wydany przez J. N. Bobrowicza

WYDANIE


Lipsk 1839-1846

Nakł. i druk Breitkopfa i Haertela

ss. XVI, 580, [4], 390, [2], 476, [4], 518, [4], 476, [4], 588, [4], 582, [4], 652, [4], 468, [4], 508, we wszystkich tomach w tekście rysunki przedstawiające wybrane herby

plast., imitacja skóry, napisy i złocenia na licu i grzbiecie, 25 cm.

KOMENTARZ


Reprint: Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988.

Prezentowane wydanie, z lat 1839-1845, jest nową, 10-tomową edycją dzieła, napisanego przez jezuitę Kaspra Niesieckiego i wydanego w latach 1728-1744 we Lwowie, (w czterech tomach) pt. Korona Polska. Osiemnastowieczne wydanie herbarza, stanowi swego rodzaju epokę w historii polskiej literatury genealogicznej, nic nie tracąc w porównaniu z literaturą współczesną. Ułożony przejrzyście - poszczególne herby, jak i rodziny idą po sobie w porządku alfabetycznym - zawiera mniej legend i wywodów fantastycznych, niż którykolwiek z poprzednich, czym zdobył sobie uznanie potomnych. Krytyczne podejście do bogatych źródeł (akta sądowe, archiwa poszczególnych rodzin, druki panegiryczne) okraszone obfitym materiałem anegdotycznym zapewnia temu dziełu uznanie i poczytność po dziś dzień. Na uwagę zasługuje zwłaszcza druga połowa alfabetu (od litery M), pozostająca jedynym i niezastąpionym, przez żaden nowszy herbarz, informatorem w tych sprawach. Dziewiętnastowieczne wydanie podaje tekst pierwotny w formie nieskażonej. Przy końcu każdego niemal artykułu, wydawca (Jan Bobrowicz), dodał mniejszym drukiem przypisy uzupełniające zaczerpnięte z Duńczewskiego, Krasickiego, Wielądka, Kuropatnickiego, Małachowskiego i własne. Rodziny pominięte przez Niesieckiego, lub takie, do których nazbierał szczególnie wiele przypisów, umieścił w tomie dziesiątym jako Dodatek.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk