0,00 zł

DWORZACZEK Włodzimierz

Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego [ egz. z księgozbioru J. Łojka]

98,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1985

Pax

s. 475, [1], piecz. z ekslibrisem Jerzego Łojka na s. przedtyt.

pł., 24 cm.

KOMENTARZ


Spis treści:

I. Kasztelanice krakowscy. II. Hetman. III. Po złożeniu buławy hetmańskiej. IV. O wojnę z Turcją. V. Filar tronu. VI. W wirze walk o reformę Kościoła i państwa. VII. Majątek i gospodarka hetmana. VIII. Rodzina, dwór, mecenat. IX. Autor. X. Śmierć, pogrzeb i próba charakterystyki hetmana. XI. Spadkobiercy hetmana. XII. Linia starsza na Wielowsi, Rzemieniu i Krzyżu. XIII. Dwaj podskarbiowie. XIV. Kasztelan sandomierski.
Indeksy.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk