0,00 zł

Inżenierja i Budownictwo Cywilne, Przemysłowe i Rolnicze. Czasopismo Techniczne Illustrowane. Rocznik 1879OPIS


Inżenierja i Budownictwo Cywilne, Przemysłowe i Rolnicze. Czasopismo Techniczne Illustrowane. Rocznik 1879

ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1879

[Stanisław Grzywiński], druk J. Noskowski

s. IV, 244, ilustr. w tekście 177 (w drzeworycie), tabl. po tekście [39] (w litografii), brak tabl. o numerach 32, 40 i 41, miejscami zagięcia i nadarcia brzegów papieru, niezn. ślady zawilgocenia pap.

psk. z epoki, oprawa z epoki, złoc. napisy na licu i grzbiecie opr., przybrudzenia opr., 38,5 cm.

KOMENTARZ


Spis rzeczy (główne działy)

Inżynierja Cywilna
Inżynierja Przemysłowa i Górnicza
Architektura
Inżynierja Rolnicza
Artykuły różne
Różności techniczne

Plansze rysunkowe

Analiza porządku doryckiego propylejów w Eleuzys
Analiza gzymsu głównego: a) portyku Panteonu; b) świątyni Dioskurów w Rzymie
Dach ochronny peronu dworca dr. żel. na stacji Estavayer
Dom przy ulicy Małorycerskiej w Poznaniu
Dom przy ulicy Marszałkowskiej Nr. 1401 (brak jednej planszy)
Dwór wiejski w Srebrnej
Elewacja domu przy ul. hr. Kotzebue w Warszawie (dzisiejsza Fredry)
Kościół WW. Świętych w Warszawie
Kościół katolicki w Zakopanem
Maszyna parowa systemu Nolet
Most stalowy na rzece Forth
Ogrodzenie wiejskie
Plan wyższej szkoły politechnicznej w Akwizgranie
Plan dróg żelaznych w Algierii
Projekt ratusza w Wakefield
Projekt domu dla Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy
Przekrój geologiczny terenu wzdłuż osi projektowanego kanału Panamskiego
Szkic domu zabaw publicznych
Typ spichlerza
Urządzenie wielkich otworów sklepowych
Waga kontrolująca i drukująca
Willa amerykańska
Willa Borsiga w Berlinie.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk