0,00 zł

PIETKIEWICZ Czesław

Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Materjały etnograficzne

220,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1938

Tow. Naukowe Warszawskie

s. XV, 459, portret autora przed str. tytuł., rys. w tekście, niezn. zabrudzenia papieru

brosz. oryg., zagięcia i otarcia brzegów okł., niew. zabrudzenia, 26 cm.

SERIA


Prace Etnologiczne Instytutu Nauk Antropologicznych i Etnologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. IV

KOMENTARZ


Ciekawa praca etnograficzno-antropologiczna na temat życia Poleszuków mieszkających w rejonie Mińska na Białorusi. Dawny powiat rzeczycki należy dzisiaj do Obwodu Homelskiego (obecny rejon rzeczycki, brahiński, chojnicki, narowelski i świetłohorski).
Publikacja zawiera zbiór niezwykłych wiadomości na temat smolarzy-czarowników, wiedźm z poleskich bagien, magii ludowej Polesia, ludowej astronomii, astrologii i kosmogonii, życia religijnego i bogatej demonologii Poleszuków, ludowej muzyki, pieśni, przysłów i gadek. Większość z tych informacji autor zaczerpnął z własnych obserwacji lub z opowieści rodziny i znajomych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk