0,00 zł

PIETKIEWICZ Czesław

Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Materjały etnograficzne

Aktualnie brak na półce


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1938

Tow. Naukowe Warszawskie

s. XV, 459, portret autora przed str. tytuł., rys. w tekście, niezn. zabrudzenia papieru

brosz. oryg., zagięcia i otarcia brzegów okł., niew. zabrudzenia, 26 cm.

SERIA


Prace Etnologiczne Instytutu Nauk Antropologicznych i Etnologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. IV

KOMENTARZ


Ciekawa praca etnograficzno-antropologiczna na temat życia Poleszuków mieszkających w rejonie Mińska na Białorusi. Dawny powiat rzeczycki należy dzisiaj do Obwodu Homelskiego (obecny rejon rzeczycki, brahiński, chojnicki, narowelski i świetłohorski).
Publikacja zawiera zbiór niezwykłych wiadomości na temat smolarzy-czarowników, wiedźm z poleskich bagien, magii ludowej Polesia, ludowej astronomii, astrologii i kosmogonii, życia religijnego i bogatej demonologii Poleszuków, ludowej muzyki, pieśni, przysłów i gadek. Większość z tych informacji autor zaczerpnął z własnych obserwacji lub z opowieści rodziny i znajomych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk