0,00 zł

Kwartalnik historyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego Rocznik XLIII [1929] - tom I

239,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Założony przez Xawerego Liskego, redaktor Jan Ptaśnik.

WYDANIE


Lwów 1929

Polskie Towarzystwo Historyczne

s. XI, 625, 72

pł. introlig., oprawa z epoki, niew. otarcia opr., 24 cm.

KOMENTARZ


Zawiera m.in.:

Jan Ptaśnik - Walki o demokratyzację Krakowa w XVII-XVIII w.
Kazimierz Piwarski - Sprawa pruska za Jana III Sobieskiego (1688-1689)
Józef Frejlich - Operacje rosyjskie między Narwią a Dolną Wisłą w lipcu 1831 r. Przejście armii Paskewicza przez Wisłę pod Osiekiem
Stefan Tomaszewski - Nowa teoria o początkach Rusi
Leopold Caro - Od Wiery Sassulicz do Lenina
Zdzisław Obertyński - Pontificale lwowskie z XIV w. w wiedeńskiej Nationalbibliothek
Stefan Inglot - Problem kolonizacji flamandzko-holenderskiej w Niemczech i w Polsce
Jadwiga Kowalewska-Łypacewiczowa - Zbór innowierczy w Dublanach
Michał Janik - Nieznana relacja o sprawie omskiej
Józef Widajewicz - Napady Kozaków, Tatarów i Turków na Buszcze w latach 1667 i 1672
Arnold Kirszbraun - Nieznane "Orędzie" króla Stanisława Leszczyńskiego.
Bibliografia historii polskiej za rok 1928 (oprac. M. Mazankówna, K. Tyszkowski).

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk