0,00 zł

Kwartalnik Instytutu Naukowego do Badań Emigracji i Kolonizacji, Rok I, Tom I (za kwartał czwarty), 1926 r.Organ utworzonego przy Polskim Tow. Emigracyjnym "Instytutu Naukowego do Badań Emigracji i Kolonizacji"

130,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Red. Doc. Uniw. Dr. Gustaw Załęcki

WYDANIE


Warszawa 1926

Nakładem Polskiego Tow. Emigracyjnego

s. 160, zaklejone papierem pieczątki na przedniej i tylnej wyklejce, sygn. piórem na przedniej wyklejce, doklejony fragment tekstu na str. 92

pł. introlig., złoc. napisy na grzbiecie, niew. otarcia okł., 23 cm.

KOMENTARZ


Spis treści
Słowo wstępne
Wychodźctwo do Algeru
Kilka uwag o dalszych celach polskiej polityki emigracyjnej
Węzeł gdański
Uwagi odnośnie linji rozwojowych wychodźtwa polskiego
Polityka imigracyjna Kanady
O projekcie ustawy emigracyjnej
Opieka kulturalna nad wychodźtwem
Wychodźtwo żydowskie
Organizacja państwowej statystyki emigracyjnej w Polsce
Książki i pisma
Kwestia emigracji w Polsce. Warszawa 1927 r.
W sprawie wychodztwa do San Paolo
Kronika wychodztwa polskiego
Międzynarodowa konferencja instytucji społecznych opieki nad emigrantami
Kronika instytutu.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk