0,00 zł

Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historiae artium, vol. V

32,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Poznań 1992

Wyd. Naukowe UAM

s. 313, ilustr. w tekście

brosz. lakier., 24 cm.

KOMENTARZ


Zawiera m.in.:

W. Tatarkiewicz "Dwa baroki, krakowski i wileński"
A. Jankeviciene "Gotycka architektura sakralna Litwy i Białorusi"
A.J. Baranowski "Rola zakonów w rozwoju oblicza miast i regionów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego"
E. Budreika "Działalność architektoniczna Wawrzyńca Gucewicza"
T. Grygiel "Pałac Tyszkiewiczów na Zatroczu"
Indeks nazw geograficznych. Nakład 1000 egz.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk