0,00 zł

Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historica, vol. VII

36,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Poznań 1997

Wyd. Naukowe UAM

s. 264

brosz. lakier., 24 cm.

KOMENTARZ


Zawiera działy:

Edito Posthuma
Rozprawy i artykuły
Materiały źródłowe
Kronika
a w nich m. in.:
H. Łowmiański "Witold wielki książę litewski"
K. Myśliński "Król Władysław Jagiełło a unia horodelska-przyczynek do charakterystyki władcy"
J. Nikodem "Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w latach 1429-1430. Cz. II: Próba rekonstrukcji wydarzeń"
R. Witkowski "Saeculum Cartusiae Berezanae"
"H. Łowmiański-człowiek i dzieło".
Nakł. 500 egz.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk