0,00 zł

Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX

59,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Pod red. J. Sztetyłły.

WYDANIE


Warszawa 1992

Semper

s. 270

brosz., niew. otarcia okł., 24 cm.

SERIA


Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

KOMENTARZ


Materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 20-22 maja 1991 r. Zawiera m. in.:

I. Dochody a potrzeby. Kategorie rozziewu:
M. Wilska, Osbliwości kultury dworskiej w XIV i XV wieky. Luksus czy potrzeba?
II. Ubóstwo w XVI-XVIII w. Strefy zagrożenia:
A. Karpiński, Żeńska służba domowa w miastach polskich w drugiej połowie XVI i XVII w.
M. Sierocka-Pośpiech, Podrzutki i dzieci nieślubne w Starej Warszawie w XVII w. (skala zjawiska)
III. Reglamentacja biedy: Gdańsk, Elbląg w XVI-XVIII w.:
Z. Kropidłowski, Urzędy i urzędnicy powołani do opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII w.
A. Klonder, Majątek ruchomy podopiecznych elbląskiego szpitala Św. Ducha w XVIII wieku
IV. Rzeczy-wyznaczniki statusu:
A. Pośpiech, Srebrna łyżka-probierz szlacheckiej zamożności (Przykład Wielkopolski XVII wieku)
M. Dąbrowska, Kominek-luksus czy konieczność
V. Wiek XIX. Nieurodzaje i głody. Inteligencja między ubóstwem a dobroczynnością:
H. Krajewska, Opieka nad ubgimi i zakłady dobroczynne Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie w XVIII-XX wieku
J. Niklewska, Fotografia jako źródło do poznania stanu materialnego mieszkańców Warszawy II połowy XIX w.
VI. Obszary biedy i enklawy dostatku:
J. Żarnowski, Bieda i dostatek 1918-1939
E. Mazur, Standard mieszkań Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1921-1939.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk