0,00 zł

KOCÓJ Henryk

Niemcy a powstanie listopadowe. Sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830-1831 zagadnienia wybrane [egz. z księgozbioru J. Łojka]

75,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1970

Wyd. PAX

s. 180, piecz. z ekslibrisem prof. Jerzego Łojka na s. przedtyt.

brosz., niezn. otarcia okł., 20 cm.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk