0,00 zł

GAUL Jerzy

Niemieckie służby wywiadowczo-informacyjne wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914-1918

54,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 2010

DiG

s. 291

tekt. lakier., 24 cm.

KOMENTARZ


Książka przedstawia rolę tajnych służb niemieckich w wydarzeniach wojskowych i politycznych, rozgrywających się na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem zaboru rosyjskiego okupowanego przez wojska niemieckie. Autor stawia pytanie czy służby wywiadowczo-informacyjne poprzestawały jedynie na śledzeniu wydarzeń, czy też starały się brać w ich kształtowaniu czynny udział. Praca oparta jest na bogatym materiale źródłowym, będącym efektem szerokiej kwerendy w archiwach niemieckich, austriackich i krajowych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk