0,00 zł

DOBROWOLSKI Tadeusz

Nowoczesne malarstwo polskie, t. III [od pocz. XX w. do 1939 r.]

78,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Wrocław 1964

Ossolineum

s. 504, (ilustr. w tekście 258), tabl. barwnych VIII, ryc. 62

pł., brak obwol., niew. otarcia opr., 31 cm.

SERIA


Nowoczesne Malarstwo Polskie 1764-1939-1963

KOMENTARZ


Tom zasadniczo obejmuje okres od pocz. XX w. do r. 1939 (w posłowiu omówiono pokrótce malarstwo powojenne).
Indeks

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk