0,00 zł

[obligacja, 1929] Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie - 6% List zastawny na okaziciela na 1000 franków francuskichSociete du Credit Foncier a Varsovie - 6% obligation hypothecaire (lettre de gage) valeur 1000 francs francais.

590,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 15.I.1929

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie

druk barwny, poziomy ślad złożenia, 48 x 32,5 cm.

KOMENTARZ


Jeden z najbardziej dekoracyjnych polskich papierów wartościowych.
Projekt Zofii Stryjeńskiej.

Zachowane 35 kuponów (od 27 do 61)

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk