0,00 zł

HOMOLA-DZIKOWSKA Irena

Pamiętnik historyczno - polityczny Piotra Świtkowskiego 1782 - 1792 [ezg. z księgozbioru J. Łojka]

75,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Kraków 1960

Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego

s. 274, ilustr. poza tekstem 6, zakreślenia fragmentów tekstu barwnym markerem na kilkunastu stronach - egz. z księgozbioru S. Bratkowskiego

brosz., niew. przykurzenia okł., 25 cm.

SERIA


Rozprawy i studia

KOMENTARZ


Zawiera m. in:

Koleje życiowe i działalność publicystyczna Piotra Świtkowskiego
Zagadnienia gospodarcze w "Pamiętniku Historyczno-Politycznym"
Walka o nowy pogląd na świat, o reformę szkolnictwa i wychowania
Przeciw Konfederacji Targowickiej.
Bibliografia, indeks nazwisk i nazw geograficznych.
Nakład 1150 egz.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk