0,00 zł

WŁODARSKI Bronisław

Polska i Ruś 1194-1340

119,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1966

PWN

s. 325, ilustr. poza tekstem 12, mapa po tekście, piecz. własnośc. na k. tyt.

brosz., niew. otarcia okł., niew. zagięcia rogów, niew. nadarcia krawędzi okł., 20 cm.

KOMENTARZ


Tytuły niektórych rozdziałów:

Traktat spiski i utworzenie księstwa halickiego pod rządami Arpadów (1214)
Niepowodzenie polityki ruskiej Leszka Białego (1215-1227)
Zagadnienie pruskie w stosunkach polsko-ruskich w XIII w.
Ruś halicka i włodzimierska wobec walk książąt na Mazowszu w drugiej połowie XIII w.
Związki ostatnich Romanowiczów z Władysłwem Łokietkiem (1308-1323)
Tablice genealogiczne, indeks osób i nazw geograficznych
Nakład 1170 egz.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk