0,00 zł

MAŃKOWSKI Tadeusz

Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII w.

69,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Redakcja A. Wojciechowski

WYDANIE


Wrocław 1954

Ossolineum

s. XII, [1], [1], 164, [2], tabl. barwn. poza tekstem XVI, czarno-białych ilustr. po tekście 140

pł., otarcia i zabrudzenia opr., ślady zawilgocenia lica, 30 cm.

SERIA


Studia z dziejów polskiego rzemiosła artystycznego, t. II

KOMENTARZ


Treść w działach; Sztuki tekstylne na dworach ostatnich Jagiellonów, Haftarstwo i tkactwo od schyłku XVI w. do trzeciej ćwierci XVIII w., Opony i szpalery, Kilimy, Polskie kobierce wełniane , Pasy i persjarstwo, Namioty i namiotnictwo, Tkactwo i haftarstwo czasów późnego baroku i klasycyzmu.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk