0,00 zł

Grzegorz z Żarnowca

Postilla albo wykłady Ewanieliy niedźielnych y świąt uroczystych przez cały rok Kościoła chrześciańskiego powszechnego dla ćwiczenia człowieka pospolitego w naukach a członkach wiary chrześciańskiej potrzebna

900,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


OPIS


Postilla albo wykłady Ewanieliy niedźielnych y świąt uroczystych przez cały rok Kościoła chrześciańskiego powszechnego dla ćwiczenia człowieka pospolitego w naukach a członkach wiary chrześciańskiej potrzebna

Grzegorz z Żarnowca

ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Cieszyn 1864

Nakładem wydawcy - Czcionkami Karola Prochaski

s. XL, [4], 9, 655, k. tyt. i k. potyt. luzem, kilka początkowych kart luzem, zagięcia krawędzi kilku kart, miejscami ślady zakwaszenia papieru, nieliczne podkreślenia ołówkiem, wewnątrz miejscami ślady zawilgocenia, zagięcia rogów i niew. ubytki krawędzi kilkunastu kart, naddarcia krawędzi kilku kart

pełna skóra z epoki, blok poluzowany, tłoczony symbol krzyża na licu i tylnej stronie opr., niew. otarcia opr., zarysowania i niew. ubytki skórzanej okleiny lica opr., niew. naddarcia krawędzi grzbietu, 31 cm.

KOMENTARZ


Grzegorz z Żarnowca (ok. 1528-1601) – polski polemista wyznaniowy, postylograf, teolog i kaznodzieja kalwiński. Głównym dziełem Grzegorza była Postyilla albo wykład Ewanieliy Niedzielnych y Świąt uroczystych...
Jak wynika z zamieszczonej na wstępie przedmowy P. Gilowskiego, była ona odpowiedzią ewangelików na postyllę ks. Jakuba Wujka. Grzegorz zawarł w niej zarówno własne poglądy teologiczne, które można scharakteryzować jako umiarkowane, zgodne z konwencją sandomierską 1570, a także wiele miejsca poświęcił polemice z katolicyzmem. Szczególnie ostre były ataki na jezuitów, głównie ks. Wujka. Postyilla zyskała bardzo pozytywną ocenę wśród współwyznawców. Mimo że powstała wyraźnie pod wpływem pisarstwa Rejowego, trudno odmówić jej dużej oryginalności ujęcia i należy ją zaliczyć do najciekawszych zabytków polskiej postyllografii ewangelickiej. Wywarła ona dość duży wpływ na późniejszych postyllografów, a także przełożono ją na język niemiecki i język czeski.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk