0,00 zł

NORWID Cypryan Kamil

Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem [pierwodruk, reprint]

58,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Posłowie Jan Trzynadlowski

WYDANIE


Paryż 1851

Nakł. autora

s. 56, VI

brosz., 22 cm.

KOMENTARZ


Podstawą reprodukcji był egzemplarz pierwodruku pochodzący ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN.
Reprint: Wyd. Ossolineum, Wrocław 1967.

"W listopadzie 1850 roku Promethidion odczytany został, przebywającym wówczas w Paryżu, Zygmuntowi Krasińskiemu i Augustowi Cieszkowskiemu. Poemat spotkał się z ich krytycznymi uwagami i brakiem zgody na pokrycie kosztów wydania utworu. Ostatecznie publikacja doszła do skutku dzięki generałowej Marii Dziekońskiej, jej córce z pierwszego małżeństwa, Laurze z Górskich Czosnowskiej, oraz bratanicy generała, Michalinie Dziekońskiej, późniejszej Bronisławowej Zaleskiej. W grudniu 1850 roku poeta przekazał Laurze Czosnowskiej rękopis Promethidiona, uzupełniony m.in. wierszowanym Wstępem skierowanym do Krasińskiego i Cieszkowskiego. Całość została wydrukowana nakładem autora w formie broszury w paryskiej drukarni L. Martineta. [...] Rękopis poematu nie ocalał (prawdopodobnie przepadł w drukarni)". [Źródło: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 3/2001]

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk