0,00 zł

ГРIНЧЕНКО Борис, ГРИНЧЕНКО Б. Д.

Словарь украiнскоi мови зiбрала редакцiя журнала "Кiевская Старина", Словарь украинскаго языка собранный редакцiей журнала "Кiевская Старина", t. I-IV[Репринтне видання]

240,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


У Кииви, Киевъ 1907, 1908, 1909

[b.w.]

ss. XLVII, 494, [1], 578, 506, [1], 563, [3], przybrudz. obcięć w tomie I., barwne wyklejki, tekst w układzie dwuszpaltowym, ilustr. na frontispisie w II., III., IV. tomie

plast., złoc. napisy na licu i grzb. opr., przebarwienia okł. I. tomu, 21 cm.

KOMENTARZ


"Словарь Украинскаго языка", Iнститут украiнскoi мови Нацiоналноi академii наук Украiны, Репринтне видання, Киiв, "Лексикон", 1996.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk