0,00 zł

LUDAT Herbert

Słowianie - Niemcy - Europa. Wybór prac

48,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Przetłumaczył i w posłowie zaopatrzył J.M. Piskorski

WYDANIE


Marburg-Poznań 2000

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

s. 378

tektura lakier., 24 cm.

KOMENTARZ


Zawiera:

Średniowieczne cesarstwo a pierwsze państwo piastowskie
Mieszko I i jego trybut usque in Vurta fluvium
Warta czy Noteć?
Legendy o Jaksie z Kopnika. Niemieccy i słowiańscy książęta w walce o Brennę w połowie XII stulecia
Problemy w badaniach nad strukturą społeczną i polityczną Polski wczesnopiastowskiej
Wczesne formy życia miejskiego w Europie Wschodniej
Nazwa "miasto" w językach słowiańskich
Pojęcie "miasto" w Europie Wschodniej. Przyczynek do dyskusji
Pochodzenie wschodnioniemieckich wików
Apelatyw "wik" w językach słowiańskich
Chyże i wiki jako symbol pokojowej germanizacji Połabia w średniowieczu
Sołtysi chyżańscy
Poznań przed lokacją
Polska nauka historyczna
Sowiecki obraz historii Polski
Dzieje stosunków polsko-niemieckich w oświetleniu marksistowskim
Polskie milenium. Rozważania na temat tysiącletniego sąsiedztwa polsko-niemieckiego
Polski wkład do europejskiego obrazu historii
Heinrich Felix Schmid (1896-1963)

Bibliografia uzupełniająca, indeks nazw osobowych, geograficznych i plemiennych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk