0,00 zł

Sprawozdania nr 96 za 1978 r.Wydział nauk o sztuce [skrypt]

48,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Poznań 1979

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

s. 79, ilustr. w tekście 11

brosz., 24 cm.

KOMENTARZ


Główne zagadnienia i wybrane rozdziały:

Studia nad średniowiecznymi rękopisami iluminowanymi

Iwona Błaszczyk, Ilustracje średniowiecznych kalendarzy Ziem Polskich (ikonografia przedstawień)
Anna Ziołek, Iluminowane rękopisy muzyczne jako źródło badań nad kulturą plastyczną i muzyczną od XIII do XV wieku na Śląsku

Materiały konferencji naukowej \"Rezydencja w Polsce w XVI wieku\" - Poznań 23 listopada 1978 r.

Jerzy Topolski, Ekonomiczne podstawy przemian w kulturze materialnej szlachty polskiej w XVI wieku
Adam Miłobędzki, Tradycja średniowiecza w polskiej rezydencji nowożytnej
Andrzej Wyczański, Uwagi o drewnianym dworze szlacheckim w XVI wieku
Leszek Kajzer, Z badań nad budownictwem rezydencjalno-obronnym ziemi łęczyckiej i sieradzkiej w XVI wieku

Varia

Zofia Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880
Konstanty Kalinowski, Związki artystyczne Polski i Śląska w XVIII wieku

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk