0,00 zł

Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Warszawa, 5-6 kwietnia 1971 r.

Aktualnie brak na półce


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Pod red. P. Skubiszewskiego

WYDANIE


Wrocław 1974

Ossolineum

s. 394, bardzo liczne ilustr., fot. w tekście

brosz., niew. otarcia okładki, 24 cm.

SERIA


PAN Komitet Nauk o Sztuce

KOMENTARZ


Tytuły niektórych rozdziałów:
B. Kurbisówna "Polska wersja humanizmu średniowiecznego u progu XIII w. Mistrz Wincenty Kadłubek"
K. Białoskórska "Kierunki ewolucji architektury cysterskiej w XIII w."
M. Gogacz "Punkty wyjścia analizy filozoficznej w głównych odmianach metafizyki XIII w."
J. Kłoczowski "Franciszkanie a sztuka europejska XIII w. "
J. Kębłowski "Zagadnienie genezy posągów w zachodnim chórze katedry naumburskiej"
Z. Żygulski "Obraz rycerstwa w miniaturach `Biblii Maciejowskiego`"
M. Kutzner "Społeczne uwarunkowania rozwoju śląskiej architektury w latach 1200-1330"
T. Mroczko "Ruch budowlany na ziemi chełmińskiej w XIII w."
T. Kozaczewski "O programie, wielkości i układzie przestrzennym małego śląskiego miasta średniowiecznego". Indeks. Nakł. 800 egz.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk