0,00 zł

Umowa zawarta pomiędzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem wykonania i uzupełnienia polsko-gdańskiej konwencji z dn. 9 listopada 1920 r. Abkommen zwichen der Freien S. Danzig und Polen zur Ausführung und Erganzüng der Polnisch-Danziger Konvention vom

179,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


[ok. 1922]

Drukiem Gazety Gdańskiej

s. [1], k. 129, nieliczne podkreślenia w tekście

ppł. introlig., otarcia opr., 24 cm.

KOMENTARZ


Tekst polski i niemiecki równolegle. Tekst stanowi Załącznik do nr. 16 Dz. U.R.P. z roku 1922 zawierającego ustawę z dn. 17 grudnia 1921. w przedmiocie zatwierdzenia podpisanej w Warszawie 24 X 1921 r. umowy, zawartej pomiędzy Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem...

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk