0,00 zł

MIKULSKI Tadeusz

W kręgu oświeconych. Studia. Szkice. Recenzje. Notatki [egz. z księgozbioru J. Łojka]

120,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1960

PIW

s. 539, portret autora przed str. tytuł., ilustr. poza tekstem 5, piecz. z ekslibrisem Jerzego Łojka na s. przedtyt.

ppł. introlig., złoc. napisy na grzb., ładny egz., 21 cm.

KOMENTARZ


Eseje historycznoliterackie dotyczące okresu oświecenia w Polsce.

Spośród opisanych postaci:
Ignacy Krasicki, Jerzy Gustaw Fulleborn, Leon Schiller, Kniaźnin Franciszek Dionizy.

Zawiera również notę wydawniczą, indeks osób.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk