0,00 zł

Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wojnowice, marzec 1988

54,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1991

PWN

s. 232, [4], ilustr. w tekście

pł., obwol., niezn. otarcia obwol., 25 cm.

KOMENTARZ


Zawiera artykuły:
M. Kornecki: Wieś i miasteczko - o czym mówimy?;
J. T. Królikowski: Wieś i miasteczko - próba analizy znaczeń;
S. Parafianowicz: "Wieś i miasteczko". Uwagi o niektórych wątkach krytycznych;
D. Matyaszczyk: Wieś i miasteczko - czy rzeczywiście u progu zagłady?;
S. Gzell: Co z przyszłością miasteczka?;
T. Chrzanowski: Miasteczko drewniane jako "dzieło zbiorowe" architektury i urbanistyki;
A. Miłobędzki: Na bezdrożach badań architektury drewnianej;
J. Więckowska: Założenie pałacowe i dworskie - spójność kompozycji i odrębność w krajobrazie;
M. Leśniakowska: Między teorią a praktyką. Dwór w koncepcjach polskiego piśmiennictwa architektonicznego od połowy XVII do schyłku XIX wieku;
T. Rudkowski: Cmentarz wiejski - degradacja elementu krajobrazu kulturowego;
M. Holewiński: Krajobraz architektoniczny dziewiętnastowiecznych uzdrowisk polskich;
B. Tondos: Regionalizm w aspekcie historycznym;
J. Pruszyński: Polityka i prawo w ochronie zabytków wsi i miasteczka;
J. Bogdanowski: Miasteczko i wieś a krajobrazowo-architektoniczna metoda rewaloryzacji;
E. Bergman: Studia historyczno-urbanistyczne do planów zagospodarowania przestrzennego;
M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Myczkowski: Karty krajobrazowe wsi jako próba regionalizacji współczesnego budownictwa na obszarze Jurajskiego Parku Krajobrazowego.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk