0,00 zł

ŻMUDZKI Paweł

Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi

179,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Wrocław 2009

Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego

s. 534, dedykacja od autora na k. przedtyt.

tekt. lakier., obwol., 21 cm.

SERIA


Monografie FNP. Seria humanistyczna

KOMENTARZ


Książka niniejsza jest próbą porównawczej analizy narracji o wojnach, wodzach i wojownikach, zaczerpniętych przede wszystkim z Gesta ducum... Galla Anonima i Powieści minionych lat. Do celów komparatystycznych posłużyły między innymi fragmenty dzieł kronikarzy normańskich (Dudo z Saint Quentin, Wilhelm z Jumieges i inni), Kosmasa z Pragi, Wincentego Kadłubka, Saxona Gramatyka, Pawła Diakona. Poszukiwanie i zestawienie podobnych fabuł pozwala odczytać ich wspólny sens, a co za tym idzie prowadzi do określenia charakterystycznych cech i poczynań bohaterów - wojowników różnego typu, a także umożliwia dookreślenie literackiego ideału drużyny wielkiego władcy.
Bibliografia, indeks.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk