0,00 zł

BORZYM S., FLORYŃSKA H., SKARGA B., WALICKI A.

Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918

49,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Redakcja naukowa, wstęp Andrzej Walicki

WYDANIE


Warszawa 1983

PWN

s. 612

pł., niew. otarcia opr., 21 cm.

KOMENTARZ


Treść:
Część I: 1815-1863
Idee słowianofilskie i filozoficzny romantyzm przed powstaniem listopadowym
J.M. Hoene-Wroński
Ideologie niepodległościowe po roku 1831
Ruch filozoficzny lat czterdziestych
Romantyczny mesjanizm
Prepozytywizm

Część II: 1864-1895
Ogólne problemy pozytywizmu polskiego
Teoretycy pozytywizmu
Nauki ścisłe i przyrodnicze a pozytywizm
Pozytywizm w psychologii i socjologii
Refleksja filozoficzna w historiografii
Antypozytywizm i obrona metafizyki

Część III: 1895-1918
Problematyka filozoficzna neoromantyzmu i Młodej Polski
Filozoficzna refleksja nad religią
Poszukiwanie nowej epistemologii
Rzecznicy metafizyki w filozofii profesjonalnej
Refleksja filozoficzna w naukach ścisłych i przyrodniczych
Edward Abramowski
Myśl marksistowska
Stanisław Brzozowski
Florian Znaniecki
Twardowski i szkoła lwowska przed 1918
Aneks: Filozofia międzywojenna (1918-39). Przegląd stanowisk.
Bibliografia, indeks nazwisk.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk